• iconDoordacht mooie designfietsen
  • iconService via je lokale fietsenwinkel
  • iconScherpe prijs-kwaliteit voor elk budget

PRIVACYBELEID CORTINA FIETSEN

Inleiding
1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Cortina Fietsen onderdeel van Kruitbosch Zwolle B.V. (KvK 05014212) (‘Kruitbosch’) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2. Cortina biedt onder andere via haar websites verschillende producten en diensten aan. Daarbij verwerkt Cortina privacygevoelige informatie (persoonsgegevens).
1.3. Cortina gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Cortina houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2. Contact met Cortina
Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Cortina wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch: 038-465 2888
Mail: info@cortinafietsen.nl
Website: www.cortinafietsen.nl
Post: Ravensburgstraat 8, 8028PZ Zwolle

3. Gebruik van persoonsgegevens
3.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.

4. Persoonsgegevens
4.1. Om uitvoering te geven aan een overeenkomst tussen u en Cortina, dan kan Cortina de volgende persoonsgegevens van u verwerken. Welke persoonsgegevens Cortina specifiek verwerkt hangt af van de diensten en producten die u van Cortina afneemt::
(a) naam
(b) adresgegevens
(c) telefoonnummer
(d) e-mailadres
(e) geboortedatum
(f) geslacht
(g) schoenmaat
(h) kledingmaat
(i) lichaamslengte
(j) technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)
4.2. Wanneer u via onze website een product of dienst van Cortina afneemt, dan kan Cortina u doorverwijzen naar een dealer die aan Cortina is verbonden. Cortina vraagt in dat geval uw toestemming om de persoonsgegevens te delen met de betreffende dealer.
4.3. Voor het sturen van een nieuwsbrief, uitnodigingen of marketinginformatie, vraagt Cortina uw toestemming, behalve voor de situaties waarin geen toestemming vereist is. Voor deze doeleinden verwerkt Cortina dezelfde persoonsgegevens als voor de uitvoering van uw overeenkomst.
4.4. Cortina neemt telefoongesprekken met u op. De opnames worden gebruikt voor het trainen van de werknemers en voor het nakomen van de afspraken die worden gemaakt.
4.5. Wanneer u zich aanmeldt voor een modellenwedstrijd, dan verwerkt Cortina ook foto’s en videofragmenten van u, naast de persoonsgegevens zoals genoemd in artikel 4.1.

5. Doeleinden
5.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):
(a) inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
(b) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
(c) evaluatie van evenementen en dienstverlening;
(d) selecteren van modellen die zich aanmelden via de modellenwedstrijd en het aanschaffen van de bijbehorende kleding voor de foto- of filmopname.
(e) gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van Cortina;
(f) verbeteren van de website van Cortina;
(g) het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen en het behandelen van klachten;
(h) het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Cortina stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen.
6.2. Indien Cortina uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Cortina ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
6.3. Cortina zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7. Beveiliging en bewaring
7.1. Cortina neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Cortina zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
7.2. Cortina bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Cortina uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Cortina uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering
8.1. Wij verzamelen gegevens voor analyse doeleinden om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en gebruikers van deze website, zodat wij onze website verder kunnen verbeteren en onze producten en diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe de site gebruikt wordt. Verdere informatie over cookies en het gebruik hiervan kun je lezen op onze cookies-pagina.
Daarnaast kan Cortina gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
8.2. Voor het gebruik van marketing cookies en tracking cookies vragen wij uw toestemming. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9. Websites van derden
De website van Cortina kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Cortina is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10. Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Linkedin om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11. Wijzigingen
Cortina kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Cortina een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@cortinafietsen.nl.

13. Klachten
Cortina hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap Kruitbosch Zwolle B.V.