• iconDoordacht mooie designfietsen
 • iconService via je lokale fietsenwinkel
 • iconScherpe prijs-kwaliteit voor elk budget
Cortina Lease

Veelgestelde vragen

Aanbetaling

 • Zit er een aanbetaling in het leasetarief?
  Standaard is er geen aanbetaling opgenomen in het leasetarief. Dit kan uiteraard wel om het leasetarief te verlagen. Hou er rekening mee dat je de aanbetaling niet terugkrijgt bij opzegging of ontbinding van de Leaseovereenkomst of bij diefstal / total loss van de fiets.
 • Is een aanbetaling mogelijk?

  Ja, het is mogelijk om maximaal 25% van de catalogusprijs aan te betalen.

Acceptatie

 • Waarom is er acceptatie nodig?

  Het is voor jou en voor ons belangrijk vast te stellen dat de maandelijkse verplichtingen die wij met elkaar aangaan, passen bij je persoonlijke situatie. Om te bepalen of het aangaan van een Privé Lease- overeenkomst financieel verantwoord is, werkt Leasefiets samen met EDR Credit Services. Zij voorzien ons van een advies of de aanvraag verantwoord is op basis van jouw persoonlijke situatie. Dit doet EDR Credit Services door toepassing van een draagkrachtnorm.

 • Hoe verloopt het acceptatie proces?

  Nadat je hebt aangegeven welke fiets je wilt, krijg je van Leasefiets een mail waarin een link naar de website van EDR Credit Services staat. Op de website van EDR Credit Services kun je jouw persoonlijke gegevens controleren, aanvullen of wijzigen. EDR Credit Services voert daarna direct de eerste krediet- toetsing uit, waarvan je bericht krijgt. Bij een positieve toetsing wordt per mail gevraagd om de benodigde documenten voor definitieve toetsing te uploaden op de website van EDR Credit Services. EDR Credit Services neemt daarna ook telefonisch contact met je op voor een interview. Binnen 8 werkuren informeert EDR Credit Services jou over de definitieve toetsing. Indien die ook positief is, zul je binnen twee werkdagen het Leasecontract per mail ontvangen.

 • Wat moet ik aanleveren voor acceptatie?

  Wij vragen jou slechts beperkte informatie en een beperkt aantal documenten. Wij vragen informatie over:

  • Inkomensgegevens
  • Burgerlijke staat
  • Huur- of koopwoning
  • Documenten (minimaal gevraagd):
   • Een kopie van jouw identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort zonder foto en BSN nummer).
   • Een kopie van 1 recente salarisstrook (maximaal 3 maanden oud) of een kopie van de uitkerings-/pensioenspecificatie indien je een uitkering/pensioen krijgt
   • Een kopie van het meest recente jaarrapport of een IB aangifte indien je een zelfstandige bent

Accessoires

 • Is het mogelijk accessoires op te nemen in de Leaseovereenkomst?

  Het is alleen mogelijk om een upgrade van de accu of een kabelslot. Andere accessoires kun je zelf aanschaffen.

 • Is het toegestaan zelf accessoires te monteren?

  Je kan de fiets voorzien van extra accessoires, mits deze via de leverende dealer van de fiets worden geleverd en gemonteerd. De accessoires moeten gemonteerd en verwijderd kunnen worden zonder dat schade aan de fiets ontstaat. Vóór inlevering van de fiets moeten de accessoires verwijderd worden, anders wordt Leasefiets automatisch en zonder vergoeding eigenaar van de accessoires. Kosten voor verzekering, onderhoud, reparatie, vervanging, montage en verwijdering van de accessoires zijn voor jouw eigen rekening.

Banden

 • Zit bandenvervanging in de Leaseovereenkomst?

  Vervanging van banden als gevolg van normale slijtage zijn opgenomen in de Leaseovereenkomst. De banden kun je laten vervangen bij een fietsenwinkel.

 • Mag ik een lekke band zelf repareren?

  Ja, je mag dit zelf doen, maar daarbij is het niet toegestaan om het wiel van de fiets te verwijderen. Dit in verband met mogelijke schade aan of storingen in de aandrijving van de elektromotor.

Bedenktijd

 • Kan ik van de bedenktijd af?

  Ja, je kan afstand doen van de bedenktijd. Je moet hiervoor een Afstandsverklaring Bedenktijd ondertekenen bij Leasefiets op kantoor of bij de leverende dealer, waarbij de verkoopadviseur namens Leasefiets het document mede ondertekent. Na ondertekening van de Afstandsverklaring Bedenktijd, betaal je de eventuele aanbetaling en zal Leasefiets de fiets direct bestellen bij de dealer.

 • Heb ik een bedenktijd?

  Ja, je hebt een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat je het Leasecontract ondertekent en voorziet van een datum. Indien je geen datum invult, gaat de bedenktijd pas in zodra Leasefiets het getekende Leasecontract heeft ontvangen.

Bestelling

 • Door wie wordt de fiets besteld?

  Zodra Leasefiets het getekende Leasecontract heeft ontvangen en de bedenktijd van 14 dagen is verstreken of je daarvan afstand hebt gedaan, wordt de fiets door Leasefiets besteld bij de officiële dealer van jouw voorkeur.

BKR

 • Wordt de Privé Leaseovereenkomst geregistreerd bij het BKR?

  Nee, de Privé Leaseovereenkomst wordt niet getoetst en geregistreerd bij het BKR te Tiel.

Borg

 • Is er een waarborgsom van toepassing?

  Nee, er is geen waarborgsom van toepassing op Privé Leasefiets.

Buitenland

 • Kan ik reparatie en onderhoud ook in het buitenland laten uitvoeren?

  Als de fiets in het buitenland is wanneer het volgens het onderhoudsschema een onderhoudsbeurt nodig heeft, dan moet je contact opnemen met Leasefiets voor overleg. Indien de onderhouds- of reparatie- werkzaamheden in het buitenland uitgevoerd kunnen worden, dan betaal je deze vooruit en kun je de kosten bij Leasefiets declareren als je terug bent in Nederland.

 • Mag ik met mijn fiets naar het buitenland?

  Jij mag uiteraard met jouw Privé Leasefiets naar het buitenland. De casco verzekering biedt een werelddekking, de ongevallen opzittenden verzekering, verhaalsrechtsbijstand verzekering en de pechhulp bieden in Europa dekking. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie.

Contract condities

 • Wat zit er allemaal in de maandtermijn?

  Privé Leasefiets van Leasefiets is een zeer compleet product en omvat het gebruik van de fiets, de afschrijving, onderhoud, reparatie, bandenvervanging, casco verzekering, ongevallen opzittenden- verzekering, verhaalsrechtsbijstand verzekering, 24/7 pechhulp en BTW.

 • Is de maandtermijn inclusief BTW?

  Ja, de maandtermijn is inclusief het op dat moment geldende BTW-percentage.

 • Kan de Leaseperiode verlengd worden?

  Je kan gedurende of tegen het einde van de Leaseperiode aangeven dat je de Leaseperiode wilt verlengen. In overleg met jouw leaseadviseur van Leasefiets kun je bepalen met hoeveel maanden je de lease- periode wilt verlengen. Jouw leaseadviseur zal voor jou een nieuwe prijsberekening maken.

 • Kan de Leaseperiode ingekort worden?

  Je kan gedurende de Leaseperiode aangeven dat je de Leaseperiode wilt verkorten. In overleg met jouw leaseadviseur van Leasefiets kan je bepalen met hoeveel maanden je de Leaseperiode wilt inkorten. Jouw leaseadviseur zal voor jou een nieuwe prijsberekening maken.

 • Welke looptijden voor de Leaseperiode zijn mogelijk?

  De Leaseperiode is minimaal 24 maanden en maximaal 48 maanden.

Echtscheiding

 • Wat te doen als ik ga scheiden?

  Indien je als gevolg van echtscheiding in een situatie van aantoonbaar onvermogen verkeert, kan je de Leaseovereenkomst zonder opzeggingsvergoeding beëindigen. Eventuele schades, ter hoogte van de eigen bijdrage per schadegeval, worden wel verrekend. EDR Credit Services zal namens Leasefiets jouw onvermogen vaststellen aan de hand van de rechtstreeks door jou aan EDR Credit Services aan te leveren gegevens en een telefonisch interview. Als einddatum geldt dan de datum waarop de fiets aan Leasefiets is geretourneerd. Alle kosten tot en met de einddatum dienen dan te zijn voldaan.

Einde looptijd/Leaseperiode

 • Wanneer is de Leaseperiode afgelopen?

  De Leaseperiode eindigt als de overeengekomen tijdsduur in maanden is verstreken. De Leaseperiode eindigt ook zodra de fiets is ingeleverd indien de Leaseovereenkomst is opgezegd of wordt ontbonden.

 • Wat te doen met de fiets aan het einde van de looptijd?

  Als de looptijd van het Leasecontract verstreken is en je de fiets niet wilt overnemen, dan kun je de fiets inleveren op een door Leasefiets aan te geven locatie. Daar is men bekend met de innameprocedure van Leasefiets.

  Als jij de fiets wel overneemt, dan wordt na betaling van de overnameprijs en de eindafrekening de Lease- overeenkomst en de verzekering beëindigd. Vanaf dat moment ben jij volledig eigenaar van de fiets.

 • Kan ik de fiets overnemen?

  Ja, dat kan. Hiertoe neemt je contact op met jouw leaseadviseur van Leasefiets om de overnameprijs op te vragen. Uiteraard kan de fiets ook verkocht worden aan vrienden, familie of anderen.

 • Waar moet ik op letten bij het inleveren van de fiets?

  De fiets dient schoon en schadevrij te zijn. Indien de fiets niet schoon wordt ingeleverd, kunnen reinigingskosten in rekening gebracht worden. Verder is het van belang dat jouw eigen accessoires worden verwijderd, dat alle bij de fiets behorende documenten en spullen worden ingeleverd en dat eventuele schade gemeld is bij Leasefiets. Alle zaken die op of aan de fiets zijn achtergebleven en niet in het Leasecontract zijn opgenomen, worden na inlevering automatisch eigendom van Leasefiets.

 • Welke schades zijn acceptabel bij het inleveren van de fiets?

  Kleine gebruiksschades passend bij de leeftijd en de intensiteit van het gebruik vinden wij acceptabel. Grotere schades die niet voor inlevering zijn gemeld, zullen aan u worden doorbelast met een maximum eigen bijdrage per schade. Op de website van Leasefiets vindt u de Inleverhandleiding met daarin alle acceptabele en niet-acceptabele schades.

Facturatie

 • Ontvang ik een factuur voor de eventuele aanbetaling?

  Ja, je krijgt een factuur voor de aanbetaling.

 • Wat staat er op de eerste factuur van de maandtermijn?

  De eerste factuur voor de maandtermijn die je ontvangt, bevat de maandtermijn van de dag van aflevering tot en met het eind van die maand. Daarnaast krijg je tegelijkertijd of kort daarna de factuur voor de volgende (volledige) maandtermijn.

 • Hoe wordt de factuur naar mij verzonden?

  Leasefiets werkt op basis van elektronische facturatie. Dit betekent dat jij de facturen per e-mail ontvangt. Het is daarom van belang dat jij ons een wijziging van jouw e-mailadres zo snel mogelijk doorgeeft.

 • Hoe verloopt de betaling van de factuur?

  Deze verloopt altijd via automatische incasso; hiervoor teken je bij het Leasecontract ook de SEPA Incasso machtiging. Het is niet mogelijk om gedurende de looptijd van de overeenkomst de automatische incasso te stoppen.

 • Hoe kan ik een kopie van een factuur opvragen?

  Indien je een kopie van een factuur wilt hebben, kunt je een e-mail sturen aan privelease@leasefiets.nl. Je krijgt de kopie factuur per e-mail toegestuurd.

 • Zijn er nog andere kosten verbonden aan de Privé Leaseovereenkomst?

  Naast de maandtermijn zullen alleen nog kosten voor bandreparatie of eigen bijdrage in geval van schade in rekening gebracht kunnen worden.

Leeftijd

 • Is er een minimum leeftijd voor een Privé Leasefiets?

  Voor het aangaan van de Leaseovereenkomst is de minimale leeftijd 18 jaar. Voor de berijder van de fiets geldt geen minimale leeftijd, met uitzondering van high speed e-bikes. Hiervoor geldt een minimale leeftijd van 21 jaar.

 • Is er een maximale leeftijd voor een Privé Leasefiets?

  Nee, er geldt geen maximale leeftijd voor een Leaseovereenkomst.

Onderhoud en reparatie

 • Is het mogelijk om extra garantie bij te kopen?

  Het is mogelijk om extra garantie bij te kopen als de leverende dealer dit aanbiedt, maar het is niet noodzakelijk omdat alle kosten voor reparatie en onderhoud zijn opgenomen in de Privé Leaseovereenkomst. Je loopt dus geen risico. De kosten voor verlengde garantie worden niet opgenomen in het Leasecontract.

 • Waar kan ik naar toe voor onderhoud en/of reparatie?

  Jij kan voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden naar de officiële Leasefiets dealer van het betreffende merk (zie hiervoor www.leasefiets.nl). Het is wel van belang om bij deze dealer aan te geven dat de fiets eigendom is van Leasefiets en dat je de kosten voor onderhoud en reparatie dus niet zelf hoeft te betalen.

 • Heb ik toestemming nodig voor onderhoud of reparatie?

  Nee, dat is niet nodig. Je maakt zelf een afspraak met de officiële Leasefiets dealer, die vervolgens toestemming voor de werkzaamheden vraagt bij Leasefiets. Kosten die voortvloeien uit onkundig gebruik en/of buitensporige slijtage worden door Leasefiets aan jou doorbelast. Het is wel van belang om bij deze dealer aan te geven dat de fiets eigendom is van Leasefiets en dat je de kosten voor onderhoud en reparatie dus niet zelf hoeft te betalen.

 • Heb ik recht op een vervangende fiets tijdens onderhoud of reparatie?

  In de Leaseovereenkomst is geen vervangende fiets opgenomen. Je kan met de Leasefiets dealer afspraken maken over de vervangende fiets. De eventuele kosten voor een vervangende fiets zijn voor jouw eigen rekening.

 • Mag ik zelf reparaties uitvoeren aan de fiets?

  Het zelf uitvoeren van reparaties kan leiden tot hogere kosten voor latere reparaties als blijkt dat er hierdoor inderdaad hogere kosten gemaakt dienen te worden, dan komen deze voor jouw eigen rekening. Wij raden je daarom sterk aan om zelf geen reparaties uit te voeren. Uiteraard is het wel van belang dat je regelmatig de bandenspanning en het accuniveau controleert en op het juiste niveau brengt.

Overlijden

 • Wat gebeurt er als ik kom te overlijden gedurende de looptijd?

  Als je overlijdt, kan één van jouw erfgenamen en/of Leasefiets de Leaseovereenkomst direct opzeggen. Leasefiets kan opzeggen door toezending van een brief aan jouw laatst bekende adres. Er zijn voor de opzegging in verband met je overlijden geen kosten verschuldigd. Jouw erfgenamen zijn wel verplicht de fiets direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen.

 • Is het mogelijk een Overlijdensrisico verzekering af te sluiten in het contract?

  Nee, dat is niet mogelijk en ook niet nodig. Indien je gedurende de looptijd van de Leaseovereenkomst overlijdt, dan kan de Leaseovereenkomst kosteloos worden ontbonden.

Pech onderweg

 • Wat te doen bij pech onderweg?

  Indien je met pech stil komt te staan met je fiets, dan neem je contact op met de pechhulp van Leasefiets, via de verzekeringsmaatschappij. Jij hebt een servicepas ontvangen met daarop het telefoonnummer. Zij helpen je verder op weg, brengen je naar de dichtstbijzijnde dealer of naar de locatie waar jij vandaan komt.

 • Heb ik nog een ANWB Wegenwacht Fiets Service nodig

  Nee, want in het contract is de internationale pechhulp opgenomen die het lidmaatschap voor de Wegenwacht Fiets Service overbodig maakt. Je kan wel lid blijven van de ANWB zonder Wegenwacht Fiets Service.

Prijsverhoging

 • Wie betaalt de prijsverhoging van de fiets tussen bestelling en levering?

  De leaseprijs kan worden aangepast indien tussen de datum van tariefberekening en de datum van af- levering de aanschafprijs van de fiets en toebehoren wijzigt. Als tussen de ondertekening van het lease- contract en de aflevering van de fiets de aanschafprijs van de fiets wordt verhoogd, dan kan je de Leaseovereenkomst zonder verdere kosten schriftelijk opzeggen binnen 14 dagen nadat Leasefiets jou over deze verhoging heeft geïnformeerd.

Schade

 • Waar kan ik naar toe voor het laten herstellen van schade?

  Indien je schade hebt, neem dan contact op met Leasefiets en dan overleggen wij waar de schade hersteld kan worden.

 • Wat gebeurt er als de fiets total loss is?

  De Leaseovereenkomst eindigt per datum waarop de schade-expert definitief heeft vastgesteld dat de fiets technisch of economisch total loss is. Je kan daarna een nieuwe fiets uitkiezen en wederom gebruik maken van Privé Leasefiets via Leasefiets.

Verlies/verandering van baan

 • Wat te doen als ik mijn baan kwijt raak?

  Indien je als gevolg van verlies van werk buiten jouw schuld in een situatie van aantoonbaar onvermogen verkeert, kunt je de Leaseovereenkomst zonder opzeggingsvergoeding beëindigen. Eventuele schades, ter hoogte van maximaal de eigen bijdrage per schadegeval, worden wel met jou verrekend. EDR Credit Services zal namens Leasefiets jouw onvermogen vaststellen aan de hand van de rechtstreeks door jou aan EDR Credit Services aan te leveren gegevens en een telefonisch interview. Als einddatum geldt dan de datum waarop de fiets aan Leasefiets is geretourneerd. Alle kosten tot en met de einddatum dienen door jou dan te zijn voldaan.

 • Wat te doen als ik van baan verander?

  Indien je van baan verandert, hoeft er niets te worden aangepast aan de Leaseovereenkomst. De Lease- overeenkomst is gebonden aan jou als persoon en de maandelijkse kosten lopen gewoon door.

Verzekering

 • Welke verzekering is opgenomen in de maandtermijn?

  In de maandtermijn is een cascoverzekering inbegrepen met een eigen bijdrage van € 35,- per niet verhaal- bare schade, tenzij anders vermeld op het Leasecontract. Tevens zijn Ongevallen Opzittenden Verzekering en Verhaalrechtsbijstand Verzekering inbegrepen.

 • Kan ik aanvullende verzekeringen afsluiten?

  Nee, dat is niet mogelijk. De meest gangbare verzekeringen zitten in de maandtermijn opgenomen.

 • Wat is de eigen bijdrage van de verzekering?

  De eigen bijdrage bedraagt € 35,- per niet verhaalbare schade, tenzij anders vermeld op het Leasecontract.

 • Geldt er een andere eigen bijdrage voor jonge berijders?

  Nee, er is geen andere eigen bijdrage van toepassing.

 • Kan de verzekering uit het contract worden gehaald?

  Nee, de cascoverzekering, Ongevallen Opzittenden Verzekering en Verhaalrechtsbijstand Verzekering zijn verplichte componenten in de Leaseovereenkomst.

 • Zijn accessoires meeverzekerd?

  Accessoires die zijn opgenomen in het Leasecontract zijn standaard meeverzekerd. Door jezelf aangeschafte of gemonteerde accessoires zijn niet meeverzekerd in de Leaseovereenkomst.

 • Kan de verzekering aangepast worden?

  De verzekeringspremie kan gedurende de Leaseperiode worden aangepast.

Vroegtijdige beëindiging

 • Kan ik mijn Leaseovereenkomst vroegtijdig beëindigen?

  Je kan de Leaseovereenkomst tussentijds opzeggen, op zijn vroegst tegen de eerste dag van het tweede jaar van de Leaseperiode. Daarbij moet je een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht nemen. Om op te zeggen, stuur je een brief of e-mail naar Leasefiets. Bij vroegtijdige beëindiging betaal je een opzeggingsvergoeding. Deze opzeggingsvergoeding staat los van de afrekening van eventuele schades en andere bedragen. De opzeggingsvergoeding moet betaald zijn vóór de dag waartegen is opgezegd. Als dat niet gebeurd is, heeft de opzegging geen gevolg en loopt de Leaseovereenkomst door totdat die op andere wijze tot een einde komt. Wilt je de Leaseovereenkomst in het eerste jaar opzeggen, dan betaal je de maandtermijnen tot en met het eerste jaar volledig. Daarna geldt de opzeggingsvergoeding.

 • Wat zijn de kosten voor een vroegtijdige beëindiging?

  Bij opzegging tegen het begin van het tweede jaar van de Leaseperiode of tegen een latere dag geldt voor de opzeggingsvergoeding het volgende:

  • Voor elke maand dat de Leaseovereenkomst eerder dan de einddatum van de Leaseperiode wordt beeindigd, betaal je een vaste opzeggingsvergoeding van 50% van de totaal resterende
  • Indien uit berekening blijkt dat een herberekening van de Leaseperiode naar een kortere looptijd voor jou een totale gunstigere uitkomst biedt dan de vaste opzeggingsvergoeding van 50%, dan wordt voor herberekening gekozen
  • Indien je bij Leasefiets een nieuwe Privé Leaseovereenkomst afsluit met minimaal dezelfde looptijd als de oorspronkelijke looptijd van de vroegtijdig te beëindigen Leaseovereenkomst, dan geldt een opzeggingsvergoeding

  Berekening percentage vaste opzeggingsvergoeding

  Stel, je hebt een Privé Leaseovereenkomst met een looptijd van 36 maanden, een maandtermijn van € 89 en je wilt de Leaseovereenkomst na 24 maanden beëindigen. De vaste opzeggingsvergoeding bedraagt dan 50% x 12 maanden resterende looptijd x € 89 = € 534.

  Berekening via herberekening

  Uit de herberekening blijkt dat voor een looptijd van 24 maanden een maandtermijn van € 104 van toepassing. Afrekening op basis van de herberekening betekent voor jou een bedrag van 24 maanden x (€ 104 - € 89) = € 360.

  Uiteindelijke opzeggingsvergoeding

  Aangezien de berekening van de opzeggingsvergoeding via de herberekening voor jou voordeliger is, wordt hiervoor gekozen. Je dient de vastgestelde opzeggingsvergoeding te voldoen door overmaking op de bankrekening van Leasefiets voor de opzeggingsdatum. Het bedrag wordt niet automatisch geïncasseerd. Indien de opzeggingsvergoeding niet voor de opzeggingsdatum door Leasefiets is ontvangen, loopt de Leaseovereenkomst gewoon door tot het moment dat de opzeggingsvergoeding wel is ontvangen.

 • Eindigt het Leasecontract bij overlijden van de contractant?

  Indien je gedurende de looptijd van de Leaseovereenkomst overlijdt, dan kan de Leaseovereenkomst kosteloos worden ontbonden. Als einddatum geldt dan de datum waarop de fiets aan Leasefiets is geretourneerd.